الهه برگ ریز

ای دلیل بودنم فراموش کردنت محال ترین خیال آفرینش است

مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنید

اینجا را کلیک کنید تا تصویر را با بزرگترین اندازه ببینید

بادهای فراموشی آخرین برگهای پاییز را می برند

کاش بادی بود

  که خاکستر بودن مرا  می برد

در دور دست این شب تاریک

و در سرزمینی دیگر رها می ساخت

                                         گرد تنهایی مرا

 

آزاد و زیبا باشید

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1385ساعت 2:34  توسط ک.سالار  |